Medycyna - tiki nerwowe

Tiki to powtarzające się szybkie, mimowolne ruchy, które mają zazwyczaj charakter zrywający. Najczęściej obejmują mięśnie twarzy, ramion lub kończyn górnych. Mogą się objawiać np. jako mruganie, drganie ust, marszczenie czoła, potrząsanie głową, wzruszanie ramionami. Czasem towarzyszy im chrząkanie lub inne dźwięki, a niekiedy nawet wypowiadane mimowolnie słowa. Tiki pojawiają się najczęściej w wieku dziecięcym lub w okresie dojrzewania. Niektórzy specjaliści uważają, że są one rodzajem manierystycznego zachowania w celu rozładowania napięcia emocjonalnego. Te charakterystycznie powtarzające się zachowania często samoistnie ustępują, ale u niektórych osób się utrwalają. Często pacjent potrafi na krótko zahamować tiki, te jednak powracają, niejednokrotnie z większym nasileniem. Tiki trzy razy częściej miewają mężczyźni niż kobiety. Niekiedy współistnieją z zachowaniem obsesyjno-kompulsywnym, takim jak przymus mycia co kilka minut rąk. W niektórych rodzinach stwierdzono zwiększoną częstotliwość występowania tików. Rzadko są one spowodowane innym schorzeniem neurologicznym. Z czasem niektórzy chorzy miewający tiki przestają sobie zdawać z nich sprawę, nie są także w stanie ich kontrolować. Tiki nasilają się w sytuacjach stresowych, podczas doznawania lęku, zmniejszają się natomiast lub nawet zanikają w czasie snu lub zajmujących zajęć. Najcięższą postacią tikówjest zespół Gillesa de la Tourette'a. Uważa się, że chorobę tę powodują zaburzenia biochemiczne w mózgu. Objawami są ruchy o charakterze tików w obrębie twarzy i innych części ciała; towarzyszy im wydawanie dźwięków przypominających pociąganie nosem, odkrztuszanie, chrząkanie. Niektórzy pacjenci wielokrotnie powtarzają kierowane do nich słowa, inni jąkają się lub powtarzają te same wyrazy. Szczególnie przykre dla pacjenta są zaburzenia określane jako koprolalia - mimowolne wymawianie wulgaryzmów. Choroba ta zaczyna się zwykle między 2 a 15. rokiem życia. Często trwa aż do śmierci, niekiedy ustępuje w okresie dojrzewania. W ciężkich przypadkach uniemożliwia podjęcie pracy oraz kontakty z innymi ludźmi.